Vilkår og betingelser

Please note that credit card payments for Hotel Aak are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as HOTEL AAK on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.


1. Avbestillingsregler: 
Ordren kan fritt avbestilles inntil 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes. Ved
avbestilling senere enn 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes, er du
forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris, jfr. ordrebekreftelsen under
pkt. 1, som følger:

Ved avbestilling 21 til 15 dager 50 %
Ved avbestilling 15 dager til oppstart 100 %

Dersom du er usikker på om du kommer til å benytte deg av ytelsen, anbefaler vi at du tegner en avbestillingsforsikring.