Vilkår og betingelser

Please note that credit card payments for Hotel Aak are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as HOTEL AAK on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.


1. Avbestillingsregler: 
Ordren kan fritt avbestilles inntil 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes. Ved
avbestilling senere enn 3 uker før oppholdet/reisen skal påbegynnes, er du
forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris, jfr. ordrebekreftelsen under
pkt. 1, som følger:

Ved avbestilling 21 til 15 dager 50 %
Ved avbestilling 15 dager til oppstart 100 %

Dersom du er usikker på om du kommer til å benytte deg av ytelsen, anbefaler vi at du tegner en avbestillingsforsikring.

2. Pakkereiser: 
Dersom den ytelsen du har booket inneholder minst to av følgende tre elementer,
omfattes ytelsen av Lov om Pakkereiser av 25.8.1995. De aktuelle elementene er i
henhold til definisjonen i pakkereiseloven § 2-1 følgende: (1) Transport, (2)
innkvartering og/eller (3) annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken. 

Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt, solgt eller
markedsført til en samlet pris, og ha en varighet på over 24 timer, eller inkludere en overnatting. Et eksempel på en ytelse som omfattes av pakkereiseloven kan være et opphold på en hytte som også omfatter jaktrett og guidet jakt.
Hotel Aak bekrefter å ha stilt reisegaranti i medhold av pakkereiseloven §
11-1, i de tilfeller hvor dette er påkrevet.
For nærmere orientering om vilkår knyttet til pakkereiser, herunder om
Reisegarantiordningen, vises til Reisegarantifondets og Forbrukerrådets sider.
Reisegarantifondet: http://www.rgf.no/
Forbrukerrådet:
http://www.forbrukerradet.no/publikasjoner/fakta/article.jhtml?articleID=317762